Ekonomi Trenden på arbetsmarknaden håller i sig – arbetsmarknaden är stark och arbetslösheten faller fortsatt, men nedgången har bromsat in.

I slutet av april var 337 000, eller 6,7 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Det är 13 000 färre än samma period i fjol, eller en minskning med 0,4 procentenheter.

Även minskningen av långtidsarbetslösheten fortsätter men i avtrappad takt. I april hade 142 000 varit utan jobb i minst ett år, 11 000 färre än i slutet av april i fjol.

3 700 varslades om uppsägning under månaden, cirka 750 fler än för ett år sedan.