Ekonomi Inkomstgapet mellan män och kvinnor har minskat något under 2000-talet. Men kvinnors medianinkomst ligger fortfarande långt under männens, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

För 20 år sedan låg kvinnors medianinkomst på 72 procent av männens, i fjol låg den på 77 procent, enligt SCB.

"Om man räknar bort inflationen steg kvinnors inkomst med 39 procent och mäns med 32 procent under åren 2000–2018", skriver SCB.

Den största relativa förändringen syns i kommunen Bjurholm, där kvinnors inkomster ökade med 44 procent under perioden, medan männens ökade med 25 procent.

Drygt 20 kommuner har dock en motsatt utveckling, där inkomstgapet mellan mäns och kvinnors löner har ökat under perioden. Det gäller bland annat sju av kommunerna i Norrbottens län, som gruvpräglade Kiruna och Gällivare, samt sex av kommunerna i Stockholms län.

Rättad: I en tidigare version användes termen lönegap felaktigt för att beskriva vad som i själva verket är ett inkomstgap.