Vi är många som brinner för att Uppsala ska utvecklas och bli bli bättre. Uppsala har alla förutsättningar och möjligheter att leva upp till den ”storstad” vi faktisk på pappret blivit. Många kommuner runt om i landet sliter med ekonomi, utveckling och tillväxt på sina orter. Det lider inte Uppsala av. Många sliter med frågor om hur man ska attrahera nya företag och branscher till orten och underlätta för nya företag att etablera sig, vilket inte heller är ett stort problem i Uppsala. På många orter, uppmuntrar och stöttar politiker och tjänstemän goda initiativ som kan hjälpa tillväxten, tyvärr verkar det inte heller gälla i Uppsala. Är det månne så att det går lite för bra för Uppsala?

Med tanke på många av våra politikers retorik om hur viktigt det är att satsa på näringslivet och få etableringar till Uppsala är det givetvis beklagligt att konstatera att kommunen inte är mer aktiva. Vi vet hur viktigt det är att synliggöra vad Uppsala har att erbjuda för att attrahera företag och behålla studenter när de avslutar sina studier.

Det finns flera exempel som kan nämnas. Bara i den verksamhet jag leder har kommunens bristande flexibilitet resulterat i att vi känt oss tvingade att flytta närmare 15 tjänster till Stockholm under det senaste halvåret. Ett annat exempel är Mediedagen som går av stapeln den 7 Maj på UKK och gästas av digitala jättar som bl.a Googles VD i Sverige och Twitters marknadschef från Irland. Givetvis saknas kommunens delaktighet även i detta event, trots att det syftar till att lyfta en hel bransch och visa på en del av Uppsalas mångfald inom näringslivet.

Vi vill att det ska fortsätta gå bra för Uppsala och då behöver vi inom näringslivet all draghjälp vi kan få av våra politiker och tjänstemän. Ska vi utvecklas till den stad vi alla önskar räcker det inte att säga att vi ska satsa och bjuda in till samtal, vi behöver mer aktiv handling.

Det kommer fortsätta gå bra för Uppsala, frågan är hur bra vi vill att det ska gå? Det är ett oskrivet blad som vi tillsammans ska fylla framåt. Har vi råd att slappna av för att vi har ett erkänt universitet, en av världens bästa inkubatorer och forskning i världsklass? Det beror helt på vart vi vill ta Uppsala framåt.