Det var inför en övning på Gotland i vintras som det blev stressigt för att hinna med färjan. Tio granatgevär skulle med, men ett blev liggande kvar på marken utomhus, innanför det stängslade området i Enköping. Den ansvarige övningsledaren hade inte koll på hur många granatgevär som var med till Gotland när en av deltagarna frågade efter det tionde vapnet vid framkomsten till Gotland. Drygt två dygn senare hittades det av en annan enhet inne på Ledningsregementets område i Enköping.

Ledningsregementet har nu anmält händelsen och om övningsledaren ska ha någon disciplinpåföljd.