Knivsta Alla elever i förskoleklass ska få gratis simundervisning i Hälsohuset i höst. Vid tre tillfällen ska de få träna vattenvana och simkunnighet på lektionstid, tillsammans med den ordinarie förskolepersonalen.

Dessutom erbjuds alla barn som börjar förskoleklass kostnadsfri simskola kvällstid, cirka åtta tillfällen.

-Föräldrar som redan anmält sitt barn till simskola i sommar eller i höst får pengarna tillbaka om de hör av sig till Hälsohuset, säger Catrine Wermeline, sim- och sporthallschef.

Satsningen bekostas av riktade statsbidrag.