Dalvägen har fått en mer trafiksäker utformning, med en gång- och cykelväg och ett förhöjt övergångsställe vid skolan.

Från Lindegårdsvägen ansluter en tillfällig gång- och cykelväg till gc-vägen i Centrumbacken. Centrumleden ska anslutas till Lindegårdsvägens förlängning som utgörs av den gamla gc-vägen. Byggtrafik pågår i området inför kommande byggen. Samtidigt pågår arbete med anläggande av den ordinarie nya gc-vägen genom Gröna Dalen. Den dras mellan hundrastgården och koloniområdet vid skolan, och ansluter till Lindegårdsvägen i bostadsområdet som kommer att växa rejält inom kort.

På den gamla Åbergs-parkeringen och marken mellan den och Åkervägen ska Götenehus bygga 30 par- och kedjehus i vad de kallar för Väppeby Park. Byggnationen, liksom inflyttningen, kommer att ske i etapper med start hösten 2018.

Artikelbild

| I gång. Exploateringen är igång på Väppeby äng inför flera byggprojekt.

På andra sidan Åkervägen, mot konstgräsplanen, ska Håbohus bygga hyreslägenheter och gruppboende. Håbohus ska bygga även i backen intill Kalmarvägen.

Mellan det befintliga Bo Klok-området och Centrumleden kommer bygget av 18 radhus och 36 bostadsrättslägenheter igång inom kort. Både Götenehus och Bo Klok är redan igång med annonsering.

Villaområdet i Småas regi i Frösundaviken är i stort sett klart och nu pågår byggen av radhus. Den lugna, gröna miljön runt Kalmar kyrka är ett minne blott, trots att husen inte är inflyttade ännu. Det är tätt mellan tvåvåningshusen längs de nya vägarna i området. Den gamla Kalmar kyrkväg är avstängd för genomfart. Wästbygg bygger 50 radhuslägenheter med inflyttning i höst.