BÅLSTA

Det är snart 15 år sedan det nya bostadsområdet, fyra kilometer söder om Bålsta centrum, började byggas.

Det ursprungliga namnet Kalmarnäs byttes i ett tidigt skede ut mot Viby Äng.

Det barnrika småhusområdet strax intill vägen ned mot Lastberget har fortfarande ingen förskola, men politiker i såväl styrande minoritet som i opposition, pekar ut just det här området som högaktuellt för en sådan etablering.

Under 2017 fick dock Friluftsfrämjandet godkänt för en "I Ur och Skur-förskola" i Håbo kommun. Kommunledningen har under hösten preciserat att det är den typen av fristående förskolor man gärna ser etableras här under de kommande åren.

Nästa etapper av Viby Äng, som nu ska utredas för vidare bebyggelse av friliggande småhus, parhus och lägenheter, är dels ett skogsområde, dels en öppen markyta, i nära anslutning till nuvarande bostäder.

Planarbetet ska starta på initiativ av Bo Klok Housing, som också bygger på Väppeby Äng i Bålsta.

Om ansvariga politiker säger ja till att påbörja planarbetet för en fortsatt utbyggnad så måste hänsyn tas till att bevara friluftsmiljön.

Planarkitet Martin Wicksell sammanfattar i "Start PM, uppdragsbeskrivning":

"I väster och söder gränsar området till ett skogsområde med höga rekreationsvärden där det finns en frisbeegolfbana och elljusspår. Detaljplanen bör inte utformas så att dessa värden kommer att påverkas negativt".