Ägaren fälls också för att på andra sätt ha brustit i tillsyn av katten, som bland annat hade en infekterad tass med följd att djuret haltade. Den kraftiga övervikten ledde enligt veterinären till att katten hade svårt att tvätta sig. Vid en undersökning satt avföring och smuts fast i pälsen som katten i normala fall skulle ha tvättat bort, enligt veterinärens bedömning.

Ägaren, en kvinna från Håbo kommun,nekade till brott och förklarade bland annat att hon noga följt de instruktioner som hon fått vid kontakter med veterinär. Enligt ägaren tillhör katten en naturligt storväxt ras.

LÄS MER: Åtalas för överviktig katt

Tingsrätten slår fast att både infektionen i tassen, övervikten och den ovårdade pälsen orsakats, eller i vart fall inte åtgärdats, på grund av ägarens bristande tillsyn. Enligt rätten finns inget som tyder på att ägaren medvetet utsatt katten för lidande. Slutsatsen blir att kvinnan varit grovt oaktsam. Hon döms för djurplågeri till villkorlig dom och 40 dagsböter.