När kommunfullmäktige sammanträder på måndag kväll är förslaget att det blir Tommy Rosenkvist (M) som ersätter partikamraten Peter Kilger.

Kilger lämnade uppdraget efter styrelsens oenigheter i samband med hanteringen av vd Lars-Erik Sandhgrens anställning.

Sandhgren skiljdes först från sitt uppdrag med omedelbar verkan i mitten av februari, men återanställdes efter ett par veckor. Socialdemokraten Agneta Hägglund, tidigare vice ordförande, har tillfälligt tagit över rollen att leda bolaget.

Hon sa i ett uttalande i mitten av mars att styrelsen "kraftfullt kommer att arbeta vidare framåt tillsammans med kommunens företagare, vårt näringsliv, och för att Håbo kommun skall nå ett ännu bättre företagsklimat".

Rosenkvist begär samtidigt att få lämna uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen "så snart det tillåts under förutsättning att jag väljs som ordförande för Håbo Marknadsbolag AB".

Tommy Rosenkvist säger till tidningen att han ser en stor potential i Håbo.

– Vi behöver utveckla kommunen, vi behöver arbetsplatser och ska inte vara en sovstad till Stockholm. Då behöver vi också nya bostäder och fritidslokaler. Allt det där hänger ihop, säger han.

Tommy Rosenkvist beskriver sig som halvgammal Bålstabo.

– Jag kom hit till kommunen 1977 och började engagera mig i politiken 2006. Idag har jag ett delat ordförandeskap i räddningstjänsten Enköping-Håbo, men frånsäger mig uppdraget i kommunstyrelsen, säger han och fortsätter:

– Jag tycker inte att det är moraliskt riktigt att förena uppdraget att vara ägare och huvudman med att vara ordförande för marknadsbolaget. Man måste skilja på rollerna, säger han.