Därför var det många som var oroliga när delårsprognosen efter första kvartalet debatterades på kommunfullmäktige.

Ett parti, Vänsterpartiet, flaggar redan nu för att det behövs en skattehöjning till 2020.

– Vi måste inse att det inte alltid går att effektivisera, sa Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) när hon talade om utmaningarna med ökade behov i en ung kommun.

Kommunstyrelsens ordförande, Liselotte Grahn Elg (M), säger att hon inte är nöjd med att överskottet bara är 7,4 miljoner kronor om man räknar bort markförsäljningen, 0,6 procent av det skattenetto på runt två procent som är målet.

– Gör vi inget har vi ett underskott på 100 miljoner kronor om ett par år, förklarar hon, men hänvisar samtidigt till att det här är en prognos och att det pågår ett hårt jobb med ekonomin.

– Det finns nyrekryteringar som ger stort hopp, sa hon.

Största underskottet finns i grundskolan, 11,1 miljoner av barn- och utbildningsnämndens 15,5 miljoner minus. Fler elever än budgeterat, uteblivna statsbidrag och ökade kostnader för digitala hjälpmedel sägs vara orsaken.

Många stora projekt är på gång i kommunen, bland annat ombyggnader av skolor och skolkök, nybygge av äldreboende och kultur- och idrottsanläggningar. Uppskjutna byggen ger uppskjutna kostnader, men kan bli dyrare i längden, något som lyftes i kvällens debatt.

I Håbos investeringsbudget finns drygt 470 miljoner för 2019. Bara 18,5 miljoner har används och överskottet väntas bli över 275 miljoner, vilket kritiserades hårt av oppositionsrådet Agneta Hägglund (S).