Pa Modou Badjie, föreläsare och medlem i musikgruppen Panetoz, ska tala om social kunskap, vikten av bra kultur och fritidsverksamhet för unga när han på tisdag kommer till Lastbergets kursgård utanför Bålsta.

– Fokus under dagen är kultur- och fritidsfrågor. Framförallt vill vi få in viktiga åsikter till förarbetet inför en ny simhall och ett nytt kulturhus, bibliotek och mötesplats, säger Anette Pettersson Faye, enhetschef Ung och Hälsa, Förening och Anläggning.

I år deltar cirka 100 personer, de flesta ungdomar från årskurs 7 till och med årkurs 3 på gymnasiet, men också representanter från Håbo kommuns politiker och de kommunala förvaltningarna.