Sedan några veckor tillbaka har hon sin arbetsplats i Håbo Marknads AB:s nyinvigda lokaler på Sköldvägen i Bålsta.

– Samordnare mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är nog den mest korrekta beskrivningen av mitt jobb, en extra resurs helt enkelt, säger Annelie Iggström, som tidigare arbetat med integrationsfrågor i Västerås.

Hennes uppdrag som projektsamordnare löper över ett år och betalas av statliga så kallade dua-pengar.

Artikelbild

| "Förutsättningarna för att arbeta med näringslivs- och integrationsfrågor i Håbo är goda, med låg arbetslöshet och ett bra geografiskt läge", säger Annelie Iggström.

Kommunen har beviljats 700 000 kronor av Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete.

– Det här är frågor som jag har jobbat med de senaste åtta åren, säger hon.

Annelie Iggström kommer närmast från tre år i Västerås med projektet Korta vägen, arbetsgivarkontakter, matchning och praktiksamordning för nyanlända akademiker.

– Jag har många positiva exempel från de här åren. 70 procent av deltagarna i projektet gick direkt till en anställning, säger hon.

Den direkta målgruppen för hennes nya uppdrag är de 159 personer i Håbo som finns i etableringsfasen, det vill säga har kommit till Sverige de senaste 24 månaderna.

– Det handlar om individuella lösningar, att hjälpa till att skapa lokala jobbspår genom bland annat praktik, säger hon.

Men kontakter kan också ge utdelning senare.

Uppdraget begränsar sig därför naturligt inte bara till personer som varit här i mindre än två år.

Hur har de första veckorna varit här i kommunen?

– Mycket positiva. Alla företagare jag pratat med hittills är öppna, alla vill vara med och bidra på något sätt, säger hon.

Annelie Iggström samarbetar med de nätverk som redan finns i kommunen, till exempel Integrationsnätverket och Rotary som hon redan hunnit träffa.

– Det finns ett genuint intresse hos många lokala aktörer, inte minst för att det är brist på arbetskraft i många branscher.

Annelie Iggström säger att förutsättningarna för att arbeta med näringslivs- och integrationsfrågor i Håbo är goda, med låg arbetslöshet och ett bra geografiskt läge.

Det var också en av anledningarna till att hennes tjänst hamnade i det kommunala marknadsbolaget, som sköter servicen mot näringslivet, men också arbetar med bland annat nyföretagande och för en ökad tillväxt inom turism och handel.

– Jag vet att det fanns diskussioner om att projektsamordnaren skulle finnas inom socialtjänsten, men med tanke på att det är stort arbetsmarknadsfokus så känns den här lösningen bäst.