På torsdagen rapporterade fastighetsägaren Grosvenor Europe att man tecknat ett nytt avtal med Systembolaget, dels för butiken i Bålsta, dels för butiken i Burlöv utanför Malmö.

Båda centrumen ska, enligt fastighetsägaren, genomgå omfattande förändrings- och förnyelsearbeten.

Avtalet gäller för de närmaste tio åren.

– Systembolaget är en viktig service som säkerställer en levande stadskärna. Vi arbetar fokuserat med att stärka sävål Bålsta Centrum som Burlöv Center som levande och naturliga mötesplatser för samtliga i upptagningsområdet, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe, i en kommentar.

Håbo kommun genomför just nu ett omfattande detaljplanearbete med målsättning att förnya hela centrum med bostäder, gröna stråk, kommersiell och offentlig service.