Det här är den senaste versionen av den omdiskuterade detaljplan för området närmast resecentrum som politikerna i Håbo ska besluta om, troligen i början av nästa år.

Efter samrådet vid årsskiftet 2015/2016 har hushöjden minskat kraftigt på flera av de planerade husen, men profilbyggnaden, 17-våningshuset, finns kvar.

Nu ställs förslaget till detaljplan ut igen och på måndagskvällen den 3 juni hålls ett informationsmöte i Kommunhuset.

Fram till 25 juni tar kommunen emot skriftliga synpunkter på förslaget som förutom att ge Bålsta fler bostäder ska "verka som central mötesplats och del i att länka samman åsen, Gröna dalen och Mälaren".