Byggnaden är tänkt att inrymma sex avdelningar om cirka tio lägenheter vardera, lokaler för dagverksamhet, hjälpmedelsförråd, eventuellt kafé samt träning och rehabilitering.

Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M) säger att detaljplanen för det särskilda boendet, säbo, nu ställs ut på granskning.

– Vi uppdrog också till Håbohus att genomföra byggnationen av äldreboendet, säger hon.

Enligt förslaget ska byggnaden "samspela med omkringliggande bebyggelse, Kyrkcentrum, och natur och ska därför uppföras huvudsakligen i två plan, där en mindre del kan tillåtas gå upp till tre plan".

Redan 2016 togs ett beslut i fullmäktige om att påbörja upphandlingen av den externa aktör som skulle uppföra Håbos nästa äldreboende.

Men sedan tog det stopp.

– Upphandlingen överklagades och kommunen bedömde att processen skulle ta för lång tid. Därför togs ett nytt beslut av kommunstyrelsen i december förra året, att kommunen ska bygga i egen regi. Det var vårt förslag redan från början. Skönt att processen äntligen är i gång nu, säger oppositionsrådet Agneta Hägglund (S).

Byggplanerna för äldreboendet vid Kyrkcentrum var ute på samråd i mars och april förra året. Kommunen fick in några negativa synpunkter angående bygget. De handlade bland annat om att bygget inte smälter in i miljön och att inte tillräcklig hänsyn tas till kulturarvet på platsen. En arkeologisk utredning har dock visat att det inte finns några fornlämningar i området.