Det är några av nycklarna till Håbos utveckling, enligt Vipul Vithlani, tillförordnad kommundirektör.

Enligt honom befinner sig kommunen just nu i gränslandet, och då talar han i första hand inte om "det helt perfekta, det bästa av två världar", det geografiska på gränsen mellan Uppsala län och Stockholmsregionen, utan det mellan två faser.

– Vi lämnar planeringsfasen och går in i genomförandefasen, säger han och pekar ut genom fönstret på andra våningen i Kommunhuset.

Artikelbild

| Största bygget. "Centrumprojektet med 700 bostäder är det kanske allra högst prioriterade", säger Vipul Vithlani.

Det finns ett stort antal aktuella planer. EP redovisade nyligen listan på de hetaste, och mest prioriterade, planprojekten.

– Centrumprojektet med 700 bostäder är det kanske allra högst prioriterade, och som tar mest tid av personalen här i huset, just nu, säger han.

Inom fyra år kommer 2 000 nya bostäder att vara klara om tidsplanen håller, en uppgift som finns med i kommunens årsredovisning som just kommit från tryckeriet, (och finns med som en bilaga i kommunstyrelsens handlingar på nätet).

Men det finns andra stora projekt. Utvecklingen av Logistik Bålsta, Tvåhusplanen, Draget och ett nytt planuppdrag för Aronsborgsområdet till exempel.

Kommunens resultat 2017 var 137,7 miljoner kronor, 62,8 miljoner bättre än 2016, men skuldsättningen ökar och det finns orosmoln.

Citat ur årsredovisningen: "Låneskulden är fortfarande stor och koncernen är mycket räntekänslig". "Kommunen behöver ta höjd för kommande kända och okända kostnadsökningar och intäktsminskningar".

Klarar kommunen av det?

– Ja, det gör vi. Men det ställer krav på politikerna och det kräver en uthållig personal, säger Vipul Vithlani.

Han måste själv räknas till den kategorin med sitt snart 30 år långa perspektiv på Håbos utveckling från insidan. Vithlani har arbetat i den kommunala förvaltningen i Håbo sedan slutet av 80-talet, är ekonomichef sedan 2001, men är just nu, för andra gången på tre år, tillfälligt den högst ansvarige tjänstemannen.

Han hoppas att en ny kommundirektör, efter Per Nordenstam, är på plats före årsskiftet. Då går han tillbaka och håller i pengarna som ekonomichef, säger han och fortsätter:

– Med ökad digitalisering, fler tjänster på nätet för kommuninvånarna, kan vi både förbättra servicen och effektivisera verksamheten. Vi har också gjort ett antal viktiga nyrekryteringar det senaste året, bland annat ny plan- och exploateringschef, teknisk chef, förvaltningschef för barn och utbildning och en ny va-chef.

Fler invånare kräver fler skolor, förskolor och äldreboenden, men ger också ökade skatteintäkter. Ett nytt gymnasium och en ny simhall behöver byggas "inom fyra, fem år".

– Allt det här ställer förstås krav på politikerna, men Håbo har goda förutsättningar att fortsätta växa. Vi kan inte bygga allt i egen regi utan måste även vara öppna för andra alternativ, säger han.