SD fick inte gehör hos övriga partier efter förslaget att dels lokalförankra priset till att gälla enbart pristagare från Uppsala län, dels sänka prissumman till 25 000 kronor.

Michael Rubbestad (SD), som undertecknat motionen, menar att det viktiga är äran att få priset och inte prissumman i sig, något som han lyfte fram i debatten i kommunfullmäktige.

Priset i Håbo delas ut vartannat år sedan 2006 då pristagaren hette Marit Paulsen.

Werner Schubert (S) menade i debatten att Jan Fridegårdspriset fick en bra start.

– Vi utvecklade priset och det blev känt, med ett våldsamt stort deltagande på Biskops-Arnö och planeringen var att göra det ännu större, en plattform för kultur och Håbos företagare.

Han kritiserade tidigare omorganisationer och bristande ledning av kulturfrågor för att den utvecklingen inte kunde fortsätta.

För två år sedan föreslog också kommunstyrelsens förvaltning att priset skulle läggas ned, men en majoritet av politikerna höll inte med.

2018 kunde därför priset delas ut till författaren Jila Mossaed, som några månader senare valdes in i Svenska Akademien.

Idag är kulturfrågorna samlade under en kulturnämnd och bland andra Christoffer Bonde (M), Fredrik Anderstedt (S) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) förklarade att priset är viktigt och har stora möjligheter att utvecklas.

Vartannat år delas ett motsvarande pris ut av kulturnämnden i Uppsala till minne av Jan Fridegård. 2019 gick priset till författaren Maja Hagerman.

2020 är det åter Håbos tur att dela ut priset. Juryarbetet sker på Biskops-Arnös nordiska folkhögskola.

Förutom Marit Paulsen och Jila Mossaed har Elsie Johansson (2008), Lo Kauppi (2010), Roy Andersson (2012), Michel Wenzer (2014) och Helene Rådberg (2016) fått priset.