Gruppledaren Charlotta Bjälkebring Carlsson har gjort en lista på elva frågor som hon vill ha svar på.

I interpellationen, riktad till socialnämndens ordförande Susanna Kraftelid (M), vill hon bland annat ha svar på hur Håbo kommuns uppsökande verksamhet till bostadslösa ser ut, hur många barn som lever i social utsatthet och är bostadslösa och vilken möjlighet som finns till tillfälliga härbärgen.

Hon säger att hon "sett personer övernatta i skogen, i bilar och kommit i kontakt med personer som bett om mat och pengar utanför centrum och i affärer".

Vänsterpartiet vill lyfta frågan om vad kommunen kan göra för dessa personer och hänvisar till barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.