– Ett företag eller en forskare som utvecklat en produkt och vill öka tillverkningen kan på egen hand gå från att göra 2 flaskor till att göra 200 flaskor av läkemedlet. Men det är inte en process som fungerar industriellt. Här kan man i laboratoriet skala upp tillverkningen i en miljö som framtida producenter känner igen, säger Lotta Ljungqvist, vd för både Testa Center och för GE Healthcare Norden.

Testa Center drivs som ett eget bolag. Enligt Lotta Ljungqvist är inte syftet att vara vinstdrivande. I stället är det samverkansmöjligheter, innovationer samt möjligheter att rekrytera kompetent personal som är drivkrafterna för GE Healthcare.

Staten står för en del av finansieringen genom att regeringen skjutit till 100 miljoner kronor till bygget. Jenni Nordborg, samordnare för life science-arbetet på Regeringskansliet, säger att det behövs en testbädd som hjälper företagen att ta nästa steg i sin utveckling och att det nya centret kommer att stärka Sverige som kunskapsnation.

Tanken är också att forskare och studenter från framför allt Uppsala universitet ska kunna använda laboratorierna för utbildning och forskning, vilket i förlängningen kan förenkla rekryteringen för företagen i branschen när de utexaminerade studenterna har erfarenheter från produktionsmiljö.

– En del kurser kan omgående lägga moment här. Vi kan också starta nya kurser i storskalig produktion, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet.

Det första företaget som kommer att använda centret är Biolamina, som utvecklat en produkt som skapar lämpliga livsbetingelser för celler som används för att ta fram biologiska läkemedel.

– Många av våra kunder står inför nästa utvecklingsfas och vi behöver öka tillverkningen. Alternativet till det här hade varit att köpa produktion av ett laboratorium i Portugal. Då köper man en viss mängd under en period, men får inget mer. Nu kan vi behålla kompetensen inom företaget och bygga upp en egen tillverkning, säger Kristian Tryggvasson, vd för Biolamina.

Och möjligheten att bygga upp produktion på hemmaplan är en nyckelfaktor som gör att invigningen gästas av både landshövding, kommunalråd och regiondirektören.

– Det här är jätteviktigt för Uppsala. Det är en unik infrastruktur som öppnas upp i det här labbet, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd håller med.

– Det här ökar attraktiviteten att etablera sig i Uppsala, säger han.