Genom det avtal som sjukhuset upprättat med produktionsbolaget Titan har gällande sekretessregler åsidosatts, menar JO som i ett beslut på onsdagen kallar detta ”i högsta grad anmärkningsvärt”.

JO pekar på att sjukhuset i många fall underlåtit att inhämta samtycke från patienten innan filmning skett. ”Jag är mycket kritisk till sjukhusets agerande”, skriver JO. Bland annat har medvetslösa personer filmats, som omöjligen kan ha gett sitt samtycke i förväg. JO lyfter även fram att barn filmats utan att föräldrarna haft kännedom om det, samt att tv-teamet filmat i patienters bostäder, utan att detta kan ha godkänts av patienten i förväg.

Landstinget har i utredningen hävdat att man satt medborgarnas integritetsintressen i förgrunden . Detta kan ifrågasättas, menar JO.