I somras översvämmades referensområden som sparas för att kunna göra en jämförelse med områden som myggbekämpas i Nedre Dalälven. Där kläcktes många stickmyggor som flög över till de områden som hade bekämpats.

– Vi anser att man nästa år ska bekämpa även referensområdena, så att befolkningen inte påverkas, säger Ingrid Bergman, ordförande i Föreningen för myggbekämpning.

Onsdag kväll 21 november bjuder föreningen in till ett öppet möte i Gysinge naturrums hörsal. Dit kommer Lotta Heimersson, vd på Nedre Dalälvens intresseförening samt Jan Lundström och Martina Schäfer från projektet Biologisk myggkontroll.

– De ska berätta en nyhet som jag inte kan säga något om nu, säger Ingrid Bergman.