Med anledning av Internationella Brottsofferdagen som uppmärksammas den 22 februari besöker Brottsofferjouren Uppsala Heby. Tillsammans med kommunen sätter de fokus på frågan om brott mot äldre. På programmet står flera punkter. Brottsofferjouren kommer att berätta om sin verksamhet och sitt stödjande arbete och prata om vanliga former av bedrägerier.

– Bedrägerier är ett brott som ökat de senaste åren, äldre har blivit en extra utsatt och sårbar grupp. Det gör att många äldre känner en otrygghet, säger Jessica Mattson, samordnare Brottsofferjouren Uppsala län.

På föreläsningen på torsdag berörs även ett annat ämne – brott inom äldres nära relationer.

– Man brukar säga "att våldet inte går i pension". Om det en gång funnits våld i en relation upphör det ofta inte. Det finns ofta ett stort mörkertal inom den här sortens brott mot äldre.

Men enligt Jessica Mattsson behöver det inte handla om våld från en partner.

– Kontaknätet minskar i regel desto äldre man blir, samtidigt som äldre personer blir mer beroende av hjälp. Våldet kan lika gärna komma från en annan anhörig, vårdpersonal eller hemtjänst. Det är viktigt att förmedla till de äldre som utsatts att de inte är ensamma. Det finns hjälp och stöd att få men man måste känna till att det finns, säger hon.