Ett negativt resultat på drygt 12 miljoner kronor är en förbättring med 15 miljoner jämfört med prognosen. Äldreomsorgen och utbildningsnämnden, där underskotten är som störst, har förbättrat sitt resultat med sammanlagt 7 miljoner kronor och fortsätter nu sitt arbete med åtgärdsplaner på kort och lång sikt.

– Mycket återstår att göra. Vi måste minska kostnaderna för att pengarna från skattebetalarna ska räcka, säger kommunalråd Marie Wilén (C) i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.

Annat som förbättrat resultatet är en byggbonus från Boverket och att KPA pension räknat om pensionsskulden.

I höstas infördes anställnings-, inköps- och konsultstopp för hela kommunen. Det gäller tills vidare.