I flera decennier har Östervåla IF:s cykel- och rullskidlopp Tämnaren runt varit en efterlängtad folkfest i bygden så här års. Många cyklister ser det som bra träning inför Vätternrundan. Men i år blir det varken något Vålatrampet eller Vålarullen. Flera planerade vägarbeten står i vägen.

Anders Kihl är pensionerad militär och aktiv i skidsektionen som arrangerar tävlingarna med samlingsnamnet Tämnaren runt. UNT träffar honom utanför sporthallen i Östervåla.

– Här brukar vi duka upp med mackor, saft och kaffe, säger han och pekar framför ingången.

Artikelbild

| Start och mål vid kyrkan var en nödlösning, som vid närmare eftertanke inte fungerar.

Under färd brukar dock cyklisterna trampa förbi vätskekontrollerna.

– De har egen dricka med slang. Rullskidåkarna däremot tar tacksamt emot vätska i farten och familjerna tycker det är kul med bullar och bananer, säger Anders Kihl.

Vi går in i sporthallen. På bordet i ett konferensrum ligger försvarets vägatlas uppslagen intill brev till myndigheter och skisser över alternativa tävlingsrutter.

Anders Kihl visar sträckningarna som fick nej av Trafikverket. Vägarbeten planeras på både väg 272 och väg 600. Då drog skidsektionen upp nya rutter som blev godkända.

Artikelbild

| När det inte gick att ha start och mål vid sporthallen på grund av vägarbeten inne i samhället, blev det svårt att genomföra Tämnaren runt, säger Anders Kihl, Östervåla IF:s skidsektion.

Kruxet är start och mål. Vägarbeten planeras även inne i Östervåla, vilket gör att de inte får köra genom samhället. Östervåla IF sökte och fick tillstånd att utgå från kyrkan i stället, men vid närmare eftertanke är det inte genomförbart.

– Vid kyrkan finns varken kansli, omklädningsrum eller duschar. Det var det som knäckte oss, säger Anders Kihl.

Trafikverket har meddelat att vägarbetena ska börja efter 15 maj och vara klara i höst.

– Det är inte ens säkert att arbetena inne i Våla har påbörjats 25 maj. Vi hade kunnat samverka med entreprenören, vilket sannolikt hade kunnat leda till ett genomförande som tillfredställt alla parter, säger Anders Kihl.

Nu har skidsektionen bestämt sig för att måla sin skidstuga i stället den 25 maj.

Blir det något lopp nästa år?

– Vi får diskutera det. Just nu är alla deprimerade, svarar Anders Kihl.

När länsstyrelsen får en ansökan om att ordna arrangemang av det här slaget skickas den på remiss till olika myndigheter.

Kan ni inte ge tillstånd att loppen passerar genom Östervåla med förbehållet "om inte vägarbeten pågår". Arbetena har kanske inte ens börjat 25 maj?

– Nej. Trafikverket har sagt ifrån och då kan vi inte ge beslut, svarar Maria Näver, handläggare på länsstyrelsen.