Vitvarutillverkaren Electrolux fortsätter att svära sig fri från ansvar för det miljöfarliga färgavfall som på 1960-talet dumpades i tunnor i marken vid en bäckravin i Gammelbo, Morgongåva.
Bolaget överklagade tidigare till mark- och miljödomstolen länsstyrelsens utslag i augusti 2012 att man skulle genomföra en sanering i delar av det förorenade området då man inte anser sig vara ansvarigt enbart av det skälet att man på 1980-talet övertog verkstadsanläggningarna i Morgongåva varifrån avfallet härrörde.
Emellertid förlorade bolaget i lägre insatsen och gör därför en framställan till Mark- och miljööverdomstolen.