I tio dagar under första halvan av sommaren blommar Heby kommun upp i en mångfald av aktiviteter. I år genomfördes Fest i Heby för fjortonde gången. Ungefär 140 olika företagare, privatpersoner, församlingar och föreningar samverkar kring arrangemanget.

Det här intresserar en forskargrupp i SLU-projektet ”Nycklar till en levande landsbygd”.

– Mitt intryck är att Fest i Heby medfört att lokalbefolkningen, hemvändare och besökare upptäcker nya platser, färdigheter och människor. Fest i Heby har lett till ökad rörlighet och ökat utbyte i kommunen, säger Gustav Broms, forskningsassistent vid Institutionen för ekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Artikelbild

| "Jag tycker det är häftigt att människor är mångsidiga med många bottnar och drivkrafter", säger Gustav Broms.

Det började med att Stina Röjerås och Anders Eklund, landsbygdsutvecklare respektive föreningsansvarig på Heby kommun, för ett par år sedan efterfrågade en djupare kunskap om vilken betydelse Fest i Heby har för dem som deltar. Då nappade forskargruppen på SLU.

Det föll på Gustav Broms lott att titta närmare på Fest i Heby. Han besökte olika arrangemang och intervjuade sju medverkande: tre företag, tre föreningar och en församling.

– Det var intressant att besöka en del av aktiviteterna. Ibland var det som att komma in i någons vardagsrum. Jag upplevde en närhet som kändes autentisk, säger Gustav Broms.

I sin rapport beskriver han hur människor gör personliga avtryck och hur många skapar och utvecklar något nytt av något som funnits på platsen länge. Det kan handla om att starta ett tegelbruksmuseum eller att göra om en släktgård till ett bed & breakfast. Eller att förvandla en gammal lada till konstgalleri och yogastudio, som Sonia och Leonidas Padazakos i Huddunge gjorde.

– Sonia tog med sig sina yogakunskaper och förankrade sig i bygden. Sådant skapar värde på landsbygden, säger Gustav Broms.

Fest i Heby skapar både sociala och ekonomiska värden, konstaterar han.

– Genom arrangemanget får folk möta saker och idéer som kan leda till nya sociala relationer och samarbeten.

Något som fascinerat honom under arbetet med rapporten ”Inblickar i Fest i Hebys sammanhang” är att verksamheter sällan drivs av enbart vinstintresse.

– Det ekonomiska värdet bakas in i människors ansvarskänsla för att platsen där familj och vänner är rotade ska fortsätta existera. Det är häftigt att människor är mångsidiga, med olika intressen, drivkrafter och sätt att skapa värden, säger Gustav Broms.