I hela landet beräknas platsbehovet till 40 000. Det senaste kommunala fördelningstalet, som länsstyrelsen angivit för Heby kommun, är 90 asylplatser. 15 december i år fanns 60 asylsökande barn i kommunen samt därtill 14 barn som fått permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT-platser.

När asylsökande barn får PUT kommer det totala antalet att successivt öka. Migrationsverket rekommenderar därför att skriva avtal om stegvis ökat antal barn i stället för att omförhandla avtalet under året.

Kommunförvaltningen, framgår det av kommunstyrelsens senaste protokoll, bedömer att det är ett stort åtagande för Heby kommun, men att den aktuella flyktingsituationen i landet innebär att kommunen sannolikt får ta emot fler asylsökande barn än hittills. Genom att teckna avtalet har kommunen möjlighet att styra över att det även fortsättningsvis anvisas asylsökande pojkar mellan 15 och 17 år.

Michael Öhman (SD) yrkade på avslag. I en reservation till beslutet skriver han att kommunens ekonomi är mycket ansträngd och att Heby inte har rätt förutsättningar att ta emot dem som kommer. I stället bör vi hjälpa till i krigens närområden, anser han.

I en protokollsanteckning framhåller ordförande Marie Wilén (C) att kommunerna är skyldiga följa den aktuella lagstiftningen:

”Jag konstaterar att samtliga partier utom Sverigedemokraterna är beredda att genomföra riksdagsbeslutet”.