Östervålas vårdcentral vattenskadades i november 2014 och sedan dess har tillfälliga paviljonger använts. Pengar till en ny vårdcentral i Östervåla finns avsatta i 2018 års investeringsplan som landstingets fastighets- och servicenämnd har arbetat fram, vilket UNT rapporterade om i november förra året. Sedan dess har inte mycket nytt hänt.

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör på Region Uppsala, berättar att det i dagsläget inte är bestämt vad som kommer att hända med Östervålas vårdcentral. Först ska en förstudie slutföras.

– I samband med den tittar vi närmare på förutsättningarna för att återställa vårdcentralen till hur den tidigare var, men det kan också bli aktuellt med en nybyggnation av vårdcentralen vilket skulle inkludera folktandvården, säger Thomas Thunblom.

Gäller fortfarande den ursprungliga planen att påbörja arbetet i år?

– Ja, det är fortfarande ursprungsplanen. Men det beror förstås på vilket alternativ man tänker sig. För att besvara frågan behöver vi först se resultatet av förstudien. Beslutar man sig för att reparera byggnaden som vårdcentralen står i kan vi komma igång tidigt, men väljer vi ett annat alternativ kan det ta längre tid, säger Thomas Thunblom.

När kan förstudien vara klar?

– Jag får återkomma med den uppgiften, men helt klart så bör den vara klar tidig höst så att vi får vetskap om hur vi ska fortsätta, säger Thomas Thunblom.

www@unt.se