Hebybor mellan 13 och 20 år välkomnas till fortsättningen på kommunens filmprojekt som startade i våras. Under hösten ges sex workshoppar om hur film blir till.

– Upplägget är samma som i våras, men denna gång tar vi anmälningar, säger Inger Jungehall, ansvarig för projektet.

Deltagarna får skapa fritt, från manus till inspelning, redigering och filmmusik.

Artikelbild

| Inger Jungehall vill att ungdomar ska få skapa själva och förverkliga sina idéer.

– Man får möjlighet att lära sig mycket. Framför allt får man prova på hantverket. Jag hoppas att många tar den här chansen, säger Inger Jungehall.

Som inspiration inleds hösten med gratis visning av filmen "Jurassic World – Fallen kingdom" på kommunens biografer, tiderna står på kommunens hemsida. Veckan därpå drar arbetet i gång. Projektet pågår i ett år och finansieras av Svenska filminstitutet och Heby kommun.

– Jag tänker att alla inte tycker om idrotter, så det ska finnas alternativ, säger Inger Jungehall, som själv är cirkusartist.

I vårens workshopar deltog 20–25 ungdomar på ett eller annat sätt. I somras var det en veckas filmläger med ett tiotal deltagare. Nu är det fritt fram att hoppa in även om man inte varit med från starten. Och de som har deltagit tidigare får möjlighet att färdigställa sina filmer.

Projektet ska mynna ut i en kortfilmfestival i Heby Folkets hus i december. Inger Jungehall betonar att den är "på riktigt", med röda mattan och festmingel.

– Ungdomarna ska kunna känna stolthet över något de har skapat. De ska få växa.

Workshopparna leds av Sandeep Dinker från Onepeople International och filmskaparen Ellen Karlström.