En sen kväll i juli 2014 dök två kvinnor upp vid en mans gårdsplan i Heby kommun. Efter det skiljer sig kvinnornas och mannens berättelser åt. I domen som nu fallit konstaterar Uppsala tingsrätt att det är klarlagt att en av kvinnorna sparkat mannen på benen vilket gett honom smärta, svullnad, hudrodnad och blåmärken. Kvinnan döms för misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar. Hon ska även betala 3 000 kronor i skadestånd till mannen.

Bland bevisningen som åklagaren åberopat finns en mobilfilm där mannen dokumenterat en del av händelseförloppet. I den framgår att kvinnorna är kraftigt berusade och att de är arga över att mannen dragit ned den nu dömda kvinnan från hästryggen, enligt tingsrätten. Mannen säger att han var tvungen att lyfta ned henne för att hon var "full" och för att hon inte lyssnade. Han säger upprepade gånger att kvinnorna inträngt på hans mark. I samband med att det hörs dova dunsar frågar mannen om kvinnan sparkar honom. Något som hon bekräftar i filmen, enligt tingsrätten.

De båda kvinnorna har förnekat att någon av dem brukat våld mot mannen. De har också förnekat att de skulle ha druckit någon alkohol alls den aktuella julidagen.

Mannen hade även yrkat ersättning för kränkning. Tingsrätten avslår hans yrkan och menar att mannen helt kunnat undvika fysisk kontakt med kvinnorna genom att stanna på sin sida av staketet. "Genom att klättra över staketet, ta ned kvinnan från hästryggen mot hennes vilja, närgånget filma kvinnorna samt närmast oavbrutet förklara för dem att de var berusade finner tingsrätten att han agerat provocerande och försatt sig i en situation där han inte kunnat göra anspråk på samma skydd för sin personliga integritet som annars."

LÄS MER: Fulla ryttare gör vägar osäkra

LÄS MER: Nu åtalas fulla ryttare