De brister som identifierades under fjolårets granskning omfattade flera områden på båda skolor, bland annat i undervisningen och studieron. I bedömningen av Tärnsjö skola i fjol skrev Skolinspektionen att "utbildningen präglas i låg utsträckning av trygghet och studiero" och krävde åtgärder. Även på Östervålas högstadium ställdes krav på förbättring.

I ett uppföljningsbeslut skriver nu Skolinspektionen att Tärnsjö skola har påbörjat tillräckliga insatser inom samtliga fyra utvecklingsområden.

– Jag tycker att Skolinspektionens beslut visar att vi är på rätt spår, men vi har en jätteresa framför oss. Det är bra med inspektioner, de gör oss mer medvetna om vad vi ska lägga fokus på, säger Susanne Larsson-Pajuvirta, tillförordnad rektor på Tärnsjö skola.

Enligt Skolinspektionen har också Östervåla skola påbörjat tillräckliga åtgärder. Samtidigt menar myndigheten att ledarskapet på skolan måste förbättras. Anna Johansson tillträdde som rektor för skolans högstadie i september.

– Vi ser beslutet som ett stöd för oss att utvecklas och höja kvaliteten generellt, men med fokus på de områden som Skolinspektionen påtalat. Jag ser behov av att utveckla tydligheten i ledarskapet så att hela skolan arbetar mot samma mål.

Skolinspektionen skriver också att det behövs ytterligare arbete för att höja kvaliteten på Hebyskolorna, men att man räknar med  att kommunen tar ansvar för det och att myndigheten avslutar granskningarna.