– Den där bilen låg en bra bit över tillåten hastighet. I den farten har man inte en chans att stanna om det springer ut ett barn vid övergångsstället.

Peter Larsson står på trappen till trävillan i Östervåla centrum där han har sitt mäklarkontor och iakttar bilarna som passerar längs Åbyvägen. Enligt honom skakar det till i huset när tung trafik passerar. Vid två tillfällen har han skickat in synpunkter till Heby kommun om att det behövs trafiksäkerhetsåtgärder här.

–  Många som kör förbi kommer från E4:an och bryr sig inte om att sakta in, de blåser bara förbi. Jag tycker att kommunen exempelvis borde bygga en rondell vid korsningen där skolelever passerar varje dag, säger Peter Larsson.

Artikelbild

| Det pågår en hastighetsöversyn i hela Heby kommun. Men det är inte tillräckligt vid Stora Torget i Östervåla, menar mäklaren Peter Larsson. "Det här är inte bara en förbifart som på en del andra platser i landet. Här går man."

Än så länge har det inte skett någon allvarlig olycka längs vägen vad Peter Larsson känner till, men han är orolig för framtiden.

– Många kunder tycker att det är obehagligt att backa ut här för att det går så snabbt på Åbyvägen. Då får jag höra från kommunen att jag ska klippa häcken. Jag tycker de ska lyssna på sina medborgare och inte nonchalera dem så här.

Heby kommun har fått in fler synpunkter om Åbyvägen, bland annat att det saknas övergångsställen i korsningen vid Dalvägen. Men eftersom det är Trafikverket som äger Åbyvägen måste kommunen ansöka om tillstånd för eventuella åtgärder. Enligt Per Geerhold, teknisk chef på Heby kommun, har frågan om Åbyvägen/Dalvägen varit uppe för diskussion, men stött på patrull.

– Vi har sökt statlig medfinansiering från länsplanen för en gång- och cykelväg med en överfart vid Dalvägen, men vi fick avslag från regionen, säger han.

Artikelbild

| Det pågår en hastighetsöversyn i hela Heby kommun. Men det är inte tillräckligt vid Stora Torget i Östervåla, menar mäklaren Peter Larsson. "Det här är inte bara en förbifart som på en del andra platser i landet. Här går man."

Orsaken till att kommunen fått nej från Region Uppsala är att gång- och cykelvägen bedöms ha lokal men inte regional nytta.

– Hade det däremot varit en cykelväg mellan exempelvis en busstation och en vårdcentral eller till en annan tätort, då hade man absolut kunnat få finansiering, säger Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg på Region Uppsala.

Nu ska Heby kommun se om det är möjligt att själva finansiera gång- och cykelvägen. Det pågår även en generell hastighetsöversyn på kommunala vägar och gator i Heby kommun. I samband med den kan det även bli tal om att ansöka om hastighetsförändringar på de statliga vägarna i kommunen.

– Men det beror på vad man kommer fram till i hastighetsöversynen. Vår förhoppning är att den är klar inom en snar framtid, säger Per Geerhold.