Utredningschef Terese Westman på Tierpspolisen bekräftar att man tagit emot sådana anmälningar. En anmälan gäller också att en bil som tillhör en syrisk familj vandaliserats. Men det också finns motanmälningar där ortsbor hävdat att flyktingar kastat sten på dem och uttalat hot.

– Våra kommunpoliser har varit på plats och medlat, säger Therese Westman.

I förra veckan uppgav kommunens nyligen tillsatte ”flyktingguide”, Anders Pettersson, som själv är bosatt i Tärnsjö, att han tillsammans med polisen skall ordna ett informationsmöte för allmänheten, inklusive de cirka 20 flyktingar från Syrien som just nu finns i samhället.

Artikelbild

På tisdagen sökte UNT Anders Pettersson utan att lyckas nå honom.

Terese Westman säger att förhållandena i Tärnsjö är speciella inom Tierps närpolisområde:

– Ja, liknande anmälningar förekommer inte från någon annan ort. Vi måste kanske också rannsaka oss själva. I Heby kommun finns ingen stationär polis och synligheten från ordningsmaktens sida är därför låg.

I måndags besökte kommunpoliser från Tierp samhällena Morgongåva, Heby och Tärnsjö för så kallade medborgardialoger.

Kommunchef Peter Lund säger i en kommentar att han känner till att det förekommit oroligheter i Tärnsjö.

– Det är naturligtvis tragiskt och oacceptabelt om det förekommer att det kastas sten, vandaliseras och uttalas hot. I det akuta skedet är det en polisiär fråga. På längre sikt är det bland annat kommunens uppgift att i samarbete med alla goda krafter mota sådana tendenser med bra integration.

Guna Grausfelds på Migrationsverkets presstjänst i Norrköping uppger att alla hot och våldsbrott anmäls till polisen:

– Det är svårt att se vad vi kan göra mer. Främlingsfientlighet och rasism angår i första hand rättssamhället. Däremot deltar vi på informationsmöten och berättar om vår verksamhet.

Får ni kännedom om mer hot och våld mot flyktingar nu när så många anländer till Sverige?

– Inför etableringar av flyktingboenden är ofta ortsbefolkningen orolig, men det brukar lägga sig när man upptäcker att det rör sig om vanliga människor, svarar Guna Grausfelds.