Två mil häststaket ger en vink om hur stor trav- och ridanläggningen Julmyra Horse Center är. Mer än 200 hästar bor och tränas här. Med så många djur blir det också mycket bajs från hagar och stall. Ett problem med gödslet är att det innehåller mycket näring som kan orsaka övergödning i vattendrag och sjöar. Det är något som Julmyra jobbar aktivt med för att minska.

Inne i personalrummet sitter Carin Barrsäter med sin laptop uppslagen på bordet. Hon är miljövetare och leder ett projekt om näringsläckage.

– Lokalbefolkningen var oroliga när Julmyra Horse Center byggdes i början av 2000-talet, eftersom Nordsjön och Vansjön, två sjöar nedströms Julmyra, hotas av övergödning och igenväxning, berättar hon.

Artikelbild

| Carin Barrsäter leder ett projekt om näringsläckage, ett delprojekt inom det större projektet Rich waters.

En riskutredning gjordes om näringsläckage från hästhållningen. Den resulterade i en åtgärdslista. Att minska näringsläckage handlar om dagvatten, dräneringssystem och skyddszoner. Bland annat har de lagt rör i marken i stället för att ha öppna diken, flyttat staketen minst fem meter bort från Julmyrabäcken och anlagt tre dammar som fångar upp fosfor.

Resultatet av åtgärderna utvärderas av Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. De har satt ut provtagare i bäcken för att mäta partiklar och flöden. I dag fungerar Julmyra som en demonstrationsanläggning.

Vi hoppar in i vd:n och delägaren Geir Pedersens bil för en rundtur. På vägen möter vi flera hästar med vagn.

– Här har hästarna alltid företräde, säger han och saktar in.

Artikelbild

| Gödselcontainrarna vid de tio stallen töms en eller två gånger i veckan.

Varje stall har en container för gödsel. Minst en gång i veckan hämtar en lantbrukare upp gödslet och kör det till en stor betonggjuten gödselplatta. Så småningom sprids det ut på åkrarna.

Det ryker om den enorma gödselhögen.

Artikelbild

| Två kilometer häststaket omgärdar de många hagarna på Julmyra Horse Center. 74 av travhästarna har utländska ägare som hyr in sina hästar hos tränare på gården.

– Förr kördes gödslet till Västerås. Nu blir det mindre transporter, säger Geir Pedersen.

Heby kommun vinnlägger sig om att vara hästvänlig och det märks, tycker han.

– Kommunen krånglar inte till det. De svarar ja i stället för nej.

Carin Barrsäter instämmer.

– De är professionella, enkla och bra att ha att göra med i hästfrågor. De är tacksamma för att vi gör detta projekt här och inte i någon annan kommun, säger hon.

Nu har Julmyra ansökt om projektpengar från Jordbruksverket för att separera spånet från bajset i hästgödslet. Då får man ett mer koncentrerat gödsel som kräver mindre plats för lagring.

– Det är viktigt att vi sköter oss miljömässigt när vi är så stora, säger Geir Pedersen.

Läs även: Heby gör det smidigt för hästägarna.