Enligt uppgift handlar halten av radioaktivt cesium i flera fall om värden över 5000 bequerel per kilo kött i skjutna vildsvin i Uppland, och det har till och med ryktats om värden uppemot 16000 bequerel/kg. Det ska tilläggas att Livsmedelsverkets gränsvärde för viltkött ligger på 1500 bequerel/kg.

– Det har blivit lite chockartat att det så här många år efter Tjernobylkatastrofen uppmäts sådana värden. Men det är viktigt att säga att vi inte har någon heltäckande bild utan att det här ännu så länge handlar om ett antal rapporter från jägare, säger Torsten Nilsson, ordförande i Jägareförbundet i Uppsala län.

De utsatta områdena, enligt Torsten Nilsson, går framför allt från norra delarna av Stockolms län i nordvästlig riktning genom Norduppland och vidare upp mot Gästrikland. Han ger ett par förklaringar till de förhöjda halterna.

– Vildsvinen bökar djupt i marken där cesium finns lagrat, dessutom är vildsvin under hösten flitiga konsumenter av svamp, som vi vet innehåller mycket cesium, förklarar Torsten Nilsson som i nuläget framför allt efterfrågar möjligheten hos kommunerna att erbjuda kostnadsfri kontrollmätning av fällda djur.

Han ser ytterligare en viktig aspekt av problemet.

– Blir köttet otjänligt minskar motivationen att skjuta vildsvin vilket är mycket olyckligt med tanke på den snabbt växande stammen, säger Torsten Nilsson som kommer att ta upp frågan med ordförandekolleger från andra mellansvenska län vid ett inplanerat möte den här veckan.

Tärnsjöbon Arne Lindström, som är kretsordförande i Jägareförbundet i Heby, nåddes nyligen av rapporterna om de höga cesiumhalterna.

– Det har gått rykten under våren och efter det har jag tagit del av mer säkra uppgifter från jägarkolleger och från Jägareförbundet, berättar han.

Han tillhör Buckarby jaktlag och har de senaste tre åren både jagat vildsvin och regelbundet ätit vildsvinskött. Larmen om förhöjda cesiumvärden har gjort att han beställt tid för en kontroll av sin kropps bequerelvärden.

– Jag och ytterligare fyra personer ska testa oss i Gävle 7 oktober. Jag är förstås spänd på att se vilka värden jag har, säger Arne Lindström som framför allt tycker att det är viktigt att sprida information.

– Jag har kontaktat miljö- och hälsa vid Heby kommun i ärendet men ännu inte fått någon återkoppling. Det är viktigt att få ut information till allmänheten med tanke på hälsoriskerna, säger han.