De flesta hoten sker inom verksamheterna LSS, skola och demensboende. Hittills i år har 18 arbetsskador rapporterats av vilka 4 avser hot om våld. Redovisningen lämnades till kommunfullmäktige av verksamhetsnämndens ordförande David Olsson (M) som svar på en interpellation av Björn Fredriksson (SD).