Torsten Landén låser upp mjölnarbostaden vid Ingbo källor i Östa utanför Tärnsjö. Det är beckmörkt, så han öppnar fönsterluckorna för att släppa in ljus.

– Vi går väl in? Det är en sevärdhet. Vi är ganska säkra på att den är från 1700-talet, säger han.

Vi slår oss ner i köket. Där står vita hinkar med mjöl, malet i kvarnen intill. Bakugnen ovanför vedspisen används när föreningen Ingbo Källor & Kvarn håller bakkurser.

Artikelbild

| Torsten Landén kommer från Buckarby och letade upp sin första hustru vid Ingbo källor när han var 15 år.

Som nybliven pensionär var Torsten Landén med och bildade föreningen 2001. Sedan dess har han varit ordförande och projektledare.

– Äldre kultur och byggnader är mitt stora intresse, säger han.

Föreningen har sett till att den rivna kvarnen återuppbyggdes enligt gamla ritningar. Kvarnstenen hämtade Torsten Landén på Gotland, från en vindmölla som blåst omkull. Föreningen behövde bara betala en krona för den.

– Nu drömmer jag om att få vara med och bygga upp snickarverkstaden också som fanns här, säger han.

Artikelbild

| I höst ska mossor, lavar och svampar inventeras i reservatet Ingbo källor och nästa år ska dammen byggas om.

Snickeriet gav den lågavlönade mjölnaren en välkommen sidoinkomst.

Mellan 12 juli och 21 november 2018 hade Upplandsstiftelsen en besöksräknare uppsatt här. Under den tiden var det 4 399 besök. Högsta antalet på en och samma dag var 168 personer. På kommunen visste de att området lockar många besökare, men att de var så pass många överraskade.

Artikelbild

| Göran Jansson, till höger, bor i Östervåla. Övriga i sällskapet har rest från Åkersberga: Christel Lundqvist, Susanne Bergqvist, Linnea Bergqvist, Fredrik Almgren och Alexandra Bergqvist.

Sommaren bjöd på flest besök, utspridda över alla veckodagar. Under hösten kom flest på helger och lov. Lördagarna var populärast, följt av söndagarna. Men räknaren kunde inte visa om samma person kom flera gånger, så man vet inte hur många olika personer det var. Torsten Landén, som är här nästan varje dag, bidrog till många klick i besöksräknaren.

Extremt myggiga dagar händer det att bokade besök ställs in, men den här dagen är det inte så farligt med mygg. Under en timme dyker fyra spontanbesök upp, bland annat Mattias Ingstedt från Runhällen med barnen Viktor Ingstedt Karlsson, Isabelle Ingstedt Karlsson och Ingvild Jensen.

Artikelbild

| Föreningen Ingbo Källor & Kvarn behövde bara betala en krona för kvarnstenen som Torsten Landén hämtade på Gotland. Den kom från en omkullblåst vindmölla.

– Där finns det en fisk, ropar Ingvild och pekar ivrigt mot det klara vattnet.

Varje dygn bubblar 4,3 miljoner liter grundvatten upp ur källorna.

Artikelbild

| Torsten Landén gör alla guidningar. "Men åldern börjar ta ut sin rätt. Jag jobbar bara halvtid nu, brukar jag säga."

Barnen har varit här många gånger och springer hemtamt till kvarnen för att smaka på det kalla vattnet med hjälp av en kåsa som hänger där.

– Det är en mysig plats, säger Isabelle Ingstedt Karlsson.

Artikelbild

| Mjölnarbostaden från 1700-talet saknar elektricitet, så med stängda fönsterluckor är det mörkt därinne.

1974 blev Torsten Landén anställd av Westmannaturism som ansvarig för Östareservaten och var kvar till pensioneringen.

– Östa ligger varmast om mitt hjärta, alltid. Det är en stor tillgång för Heby kommun, säger han.