Flera hushåll har haft problem med sophämtningen i Heby. Enligt VafabMiljö har man haft stora problem med ishalka. Bara i vinter har två sophämtningsbilar kört av vägen.

– Det har varit extremt halt och värst har problemen varit i de norra delarna av Heby, säger Eva Favaro, kommunikationschef på VafabMiljö.

En av de drabbade är Linnéa Andersson som bor i Huddungeby i norra Heby och liknande problem har rapporterats i Morgongåva och Isätra.

– Vi har inte fått våra sopor tömda sedan torsdagen innan jul. De skulle ha tömt här för snart en vecka sedan och vi förberedde med att sanda vägen in till oss och allt. Det är inte första gången det här händer så man blir ju lite besviken när samhällstjänsten man betalar för inte fungerar, säger hon.

Eva Favaro berättar att hon inte har någon siffra på hur många hushåll som är drabbade men beklagar problemen. Hon fortsätter berätta att det är chaufförerna som måste ta extra hänsyn till säkerheten när det är halt.

– Även om de privata vägarna är bra sandade så kan det vara problem med de intilliggande tillfartsvägarna och våra chaufförer måste köra med försiktighet, säger Eva Favaro.

Vad gör ni för att lösa problemen?

– Vi har varit i kontakt med Heby kommun om sandningsproblemen. Sedan gör vi ett nytt sophämtningsförsök redan den här veckan. Om det är fullt i sopkärlen så får kunden ställa sopsäckar bredvid kärlen som vi tar hand om, säger Eva Favaro.

På Heby kommun säger dock Per Geerhold, teknisk chef, att man inte haft någon kontakt med VafabMiljö.

– De har inte kontaktat oss rörande bristfällig halkbekämpning inom det kommunala gatunätet. Och inte heller har vi fått information om utebliven tömning på grund av halka på kommunala vägar.