I fyra år har Fun camp samlat många barn och ungdomar i Heby kommun på somrarna. Lägret har varit en gratis sommarlovsaktivitet och intresset för sommarlägren har hela tiden vuxit. Förra året var ett rekordår med drygt 150 barn och ungdomar under sommarens totalt sju läger. Sedan starten har det drivits i kommunal regi och finansierats med bidrag från statsbudgeten. Förra året låg bidraget på 250 000 kronor, pengar som alla kommuner har fått och som varit avsatta till sommarlovsaktiviteter. Men efter att den nya regeringsbudgeten blev klar i december har stödet dragits in. Samtidigt ska kultur- och fritidsnämnden i Heby kommun spara 2.5 miljoner kronor för 2019 på grund av kommunens ansträngda ekonomi som UNT tidigare har berättat om.

Tidigare har beslut tagits om att lägga ned ungdomsgårdarna i Tärnsjö och Harbo, som ska spara cirka 500 000 kronor. Nu gör man alltså ytterligare besparingar på barn- och ungdomsverksamheten.

– Det är jättesorgligt. Vi vet hur mycket de här lägren betyder för barn och ungdomar i kommunen men samtidigt har vi ett stort besparingskrav på oss och behöver få budgeten i balans. Det gör att vi inte kan satsa pengar på att anordna Fun camp. Men vi jobbar för att försöka hitta en annan lösning, att hitta pengar externt, säger Joakim Lundin, kultur- och fritidschef.

Joel Lindh är projektledare och initiativtagare till Fun camp.

– Det som har varit bra med Fun camp är att vi har nått ut till en bred målgrupp. Det finns exempelvis många barn med olika problematik som kommer hit och inte tillhör någon gemenskap, men som hittar den på lägret. Det finns även familjer som inte har råd med en sommarsemester och barn som då verkligen ser fram mot sin lägervecka. Det känns extra tråkigt för deras skull, säger han.

För att kultur- och fritidsnämnden ska klara av att hålla sin budget 2019 kommer även bidragen till studieförbunden att stoppas för hela året. Det kommer även att bli personalbesparingar, stopp för inköp av teaterverksamhet och stopp för länsgemensam konsertverksamhet. Det kommer även att krävas ökade intäkter för kultur- och fritidsenheten.

– Alla dessa besparingar är tyvärr nödvändiga för att vi ska klara en budget i balans 2019 men jag tycker att det är jättetråkigt att behöva göra dem, säger Anders Pettersson (S) ordförande för kultur och fritidsnämnden.

LÄS MER: Nedläggningar väntar i Heby

Dåligt resultat bättre än prognosen

Succé även för andra lägersommaren