Efterfrågan på villatomter i Tärnsjö har det senaste året aktualiserats på flera sätt, bland annat genom en nyligen ställd motion från lokala Socialdemokratiska politiker på orten. Nu är beslut taget. På torsdagen klubbade Samhällsbyggnadsnämnden projektering av tio villatomter i området Södra Grällsbo.

– Genom beslutet har vi bestämt att de tio tomterna i Tärnsjö är de enda som projekteras i kommunen under nästa år. Vi har helt enkelt satsat på Tärnsjö den här gången, säger Per Möller (C), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Inför  beslutet stod valet mellan exploatering av en andra etapp i Ösbylundsområdet i Vittinge eller att påbörja explatering i Tärnsjö, där valet alltså föll på det senare alternativet. Beslutet togs av en enhällig nämnd.

– Att vi satsar i Tärnsjö beror på att vi vill tillgodose alla orter i kommunen med villatomter och anledningen att vi inte projekterar på flera orter under 2018 är att vi vill färdigställa de projekteringar vi redan påbörjat först, säger Per Möller.

Enligt planerna ska projekteringen av Södra Grällsbo dra igång under våren 2018. Därefter läggs de tio villatomterna ut till försäljning. Södra Grällsbo är planlagt för sammanlagt 37 tomter vilket möjliggör för Södra Grällsbo att på sikt växa ytterligare som villaområde.

– Vi har sett efterfrågan på villatomter i Tärnsjö och hoppas naturligtvis att satsningen vi nu gör är rätt, säger Per Möller.