Naturvårdsverket har beslutat att ge dispens för bekämpning av stickmyggan i Nedre Dalälven även i år. Beslutet har nu vunnit laga kraft. En marginell minskning av bekämpningsarean föreslogs av Naturvårdsverket med hänvisning till bristande forskningsunderlag rörande långvariga effekter på ekosystemet.

LÄS MER: Fortsatt bekämpning av stickmygg

Regeringen beslutade i april för att samma area skulle bekämpas som 2017. En första bekämpningsinsats är planerad att genomföras på fredag, meddelar Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag, NEDAB, via ett pressmeddelande.

LÄS MER: Minskad myggbekämpning sticker i ögonen