Som grundsten för den inslagna huvudinriktningen under 2018 på inflyttning, företagande och förbättrade skolresultat ser kommunalrådet Marie Wilén (C) den budget, signerad den styrande Tillväxtalliansen (C+M+L+KD+LP) och Miljöpartiet, som i november röstades igenom i kommunfullmäktige.

– De här tre områdena är nyckeln till att kommunen blir attraktivare att bo och jobba i, och det stärker kommunens ekonomi, är den snabba motiveringen Marie Wilén ger, och utvecklar resonemanget:

– Ett näringsliv som utvecklas positivt innebär att alla som kan arbeta också ges möjlighet till egen försörjning. Förbättrade kunskapsresultat är viktiga för att ungdomarna ska kunna gå den gymnasieutbildning de helst vill. Och efter några år får sedan näringsliv och kommunala verksamheter tillbaka duktiga medarbetare.

Vilket annat ytterligare område ser du som extra viktigt?

– Trygghet, att alla i kommunen ska känna sig trygga där de är verksamma. Barn och unga ska känna sig trygga i förskolan, skolan och på fritiden. Äldre ska känna sig trygga med att de kan få den omsorg de behöver. De som har kommunalt vatten och avlopp ska känna sig trygga med att det fungerar.

Hur vill du se kommunen utvecklas under 2018?

– Vi kommer att jobba än mer med miljö- och hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och att de ska genomsyra hela kommunen. Vi ligger i dag långt framme när det gäller uppvärmning av bostäder och fastigheter med miljövänliga bränslen från skogen. Men när det gäller transporter finns en hel del att göra och vi ser möjligheter att använda mer biodiesel, etanol, biogas och miljövänlig el. Gröna mötesplatser och gröna skolgårdar fortsätter också att utvecklas i kommunens olika orter.

Vilka utmaningar ser du under 2018?

– Att kommunal verksamhet och näringsliv ska kunna behålla all duktig personal som finns, och locka nya medarbetare med rätt utbildning och kompetens.

Hur ser du på samarbete över partigränserna under 2018?

– Jag hoppas att den goda samtalston vi har kan fortsätta och att vi löser merparten av frågorna i samförstånd. Sedan har vi olika uppfattningar i vissa sakfrågor, och det är ju meningen med olika politiska partier.

Det är ju valår, vilka avtryck kommer det att sätta på kommunpolitiken?

– Att det blir mer partipolitiska diskussioner om hur Heby kommun ska utvecklas de kommande fyra åren. När det är valår så utvärderas den politik som förts och vilken politik som ska föras framåt både av partierna och slutligen av medborgarna i valet i september.