Lupinen är en invasiv art. Den sprider sig snabbt och konkurrerar ut andra växter. I dag finns den över hela södra och mellersta Sverige.

– Lupinerna är vackra, men jag har tvingats tänka om. Det kommer ta tid innan vi ser dem som ett problem istället för något fint, säger Camilla Winqvist som är miljöstrateg på Heby kommun.

Heby kommun slår av så mycket lupiner de kan. Men de får inte röra privatägd mark. Därför ber de invånarna att plocka stora buketter lupiner innan de hinner fröa.

Artikelbild

| De vackra lupinerna håller på att ta över stora delar av Sverige. Den invasiva arten konkurrerar ut mindre växter och hotar den biologiska mångfalden.

– Ha mycket lupiner i midsommarstången! Släng dem inte på komposten efteråt, utan släng dem i brännbart eller kolla med återbrukscentralen, säger Camilla Winqvist.