Anmälningslistan är full, avgifterna inbetalda och kanoterna bokade. Men risken är överhängande att Läderloppet första juni blir inställt.

– Det vore väldigt synd. Många ser fram emot det. Hela Tärnsjö blommar upp. Det är en folkfest som fyller gator och torg. Läderloppsdagen är vår nationaldag, säger Göran Storm i arrangörsledningen.

Tävlingen arrangeras av Tärnsjö IF, som trodde att de var ute i god tid med sin anmälan till länsstyrelsen.

Artikelbild

| Göran Storm har varit med och arrangerat Läderloppet sedan 1990-talet.

De fick nej.

– Då började det snurra i maskineriet efter alternativ. Vi föreslog att inte stänga av vägarna, utan säkerställa säkerheten på andra sätt. Eller skippa tidtagning så att det inte blev en tävling, berättar Göran Storm.

Svaret de fick av länsstyrelsen var att de fortfarande behöver tillstånd. Då försökte de ta hjälp av kommunen.

– Läderloppet är en betydelsefull grej för orten, det skrev vi i överklagan. En på kommunen pratade med länsstyrelsen. Vi tänkte att sunt förnuft måste finnas kvar, säger Göran Storm.

Göran Storm hävdar att de kom in med sin ansökan tolv dagar för sent. Men enligt Maria Näver, handläggare på länsstyrelsen, var den en hel månad för sen.

– Tärnsjö IF har inte sökt i tid de senaste åren, vi har tagit beslut ändå. Vi har varit tillmötesgående mot dem, men en månad är väldigt mycket för sent. Varför kan de inte söka i tid?, säger hon.

Att man ska söka tillstånd fyra månader innan tävlingen har gällt sedan 2012.

– Dessa föreskrifter har jag skickat till arrangören varje år, säger Maria Näver.

Varför krävs så lång framförhållning på landsbygden, där det inte är så mycket trafik?

– Ansökan ska ut till olika myndigheter på remiss. De ska yttra sig och beslutet ska kungöras i tid så att folk hinner överklaga, svarar hon.

Trots den sena ansökan har länsstyrelsen nu gett arrangören Tärnsjö IF en chans till. De får själva kontakta berörda myndigheter och senast 10 maj redovisa ett förslag som är godkänt av Trafikverket, Polisen och kommunen.

– Då kan de ha en dialog och lämna ett färdigt förslag som redan är godkänt. Vi gör allt vi kan för att lösa situationen, säger Cecilia Magnusson, chefsjurist på länsstyrelsens rättsenhet.

Att själv kontakta myndigheterna innebär mindre jobb för Tärnsjö IF än att avblåsa tävlingen.

– Vi står med full anmälningslista och måste avboka kanoterna och återbetala anmälningsavgifterna om vi måste ställa in, säger Göran Storm.