Laksjöbadet i Harbo är fortfarande stängt. Bryggorna är borta och flytblocken ligger staplade i skogsbrynet. Men det är röjt bland träden och nya bryggor håller på att snickras ihop i verkstäder och på gårdar i trakten.

– Det går framåt, men det är mycket att göra och frivilligkrafter som jobbar. Om vi har tur kanske badet kan öppna till midsommar, säger kyrkoherde Cecilia Jansdotter, en av initiativtagarna till att en nybildad förening tagit över skötseln av badet.