Under förra året vände det för Heby, säger kommunchef Peter Lundh.

– Jag tror att det vi ser bara är början på en utveckling av flera orter i kommunen. Även i Östervåla och Harbo är starkt på gång och kommer liksom Morgongåva, där väldigt mycket sker just nu, och centralorten Heby att utvecklas rejält och inflyttningen att öka. Det är bra för hela kommunen.

Vad beror det på?
– Vårt geografiska läge. Vi ser att man i Uppsala, men också i Stockholm, börjar få upp ögonen för Heby kommun. Fastighetspriserna är låga och kommunikationerna med tåg och landsvägsbuss bra och de kommer att förbättras.

Artikelbild

| På fredagen inleddes markarbetena för Apoteas höglager i Företagsparken.

Är det kommunens förtjänst det vi nu ser?
– Visst behövs en aktiv och framåt kommunorganisation, men det är det samfällda arbetet där företag, byalag och privatpersoner ingriper och samverkar som är avgörande.

En av byggherrarna i Morgongåva är Leif Lindh, mest känd som framgångsrik älgparksägare norr om samhället. Han bygger om ett befintligt hyreshus till fler och mindre lägenheter.

– Vi har första inflyttning efter midsommar. Det blir åtta ettor, tre tvåor och tre treor. Efterfrågan är stor. Det ringer intresserade varje dag, uppger Leif Lindh.

I närheten ligger kommunala bolaget Hebygårdar i startgroparna för att bygga 24 nya hyreslägenheter i så kallade Kombohus.

Artikelbild

| På fredagen revs staketet och fälldes björkarna på platsen för Apoteas blivande höglager. I nästa vecka startar gräningsarbetena.

Förberedelserna för byggstarten av det 5 000 kvadratmeter stora och 12,5 meter höga lagret till internetapoteket Apotea fortskrider. På fredagen revs staketet och markarbetena började med trädfällning.

Höglagret, som blir den största enskilda byggnaden i orten, beräknas vara uppfört under oktober månad. Apotea expanderar snabbt och det är inte orealistiskt att räkna med ett par hundra anställda i Morgongåva, som också är företagets huvudort, inom fem år.

Som en konsekvens av den kraftiga expansionen har Företagsparkens styrelseordförande Anders Wall lagt in om bygglov för ett 20-tal enplanshus i östra delen av Morgongåva med utsikt över Ramsjön.

Med tillgången på snabb tågtrafik, som utökas ytterligare från och med i sommar, ser det ljust ut för Morgongåva och för kommunen som under många år dragits med minskad befolkning och tidvis ansträngd ekonomi.