Martina Schäfer och Jan Lundström, forskare och utförare av myggbekämpningsprogrammet med det biologiska medlet BTI i Sverige, gjorde genomgångar av medlets historik och effekter, samt av alternativa metoder som elektriska myggfällor, slåtter av och betesdjur på berörda älvängar samt omreglering av Nedre Dalälven vid Gysinge. Alla dessa metoder är antingen litet verksamma eller mycket kostsamma.

Men en kombination av BTI och en ny metod, SIT, som innebär att infångade mygghannar steriliseras med joniserande strålning och i stora mängder släpps ut i områden drabbade områden skulle kunna slå ner mygginvasioner.

SIT har med framgång används i exempelvis södra USA och Mexico för att minska plågsamma mängder av parasitfluga och malariamygga. Enligt Jan Lundström skulle ett forskningsprogram i Sverige kosta cirka sex miljoner kronor årligen i 5 år och därtill omkring tio miljoner i ytterligare fem år för att få igång produktion och insatser.