I dag behandlar vi jorden som något vi kan utnyttja, när vi borde förstå att vi människor är en del av naturen. Så säger PellaThiel. Hon är ekolog med lång erfarenhet av hållbarhetsarbete och kommer till Östervåla församlingshem tisdag 6 november.

– Vi måste omvärdera vår relation till jorden och skapa en starkare relation till myllan och platsen vi bor på för att kunna värna jorden globalt, säger hon.

Ett sätt är att förstå var maten kommer ifrån, menar hon. Syftet med kvällen är att undersöka hur man kan köpa lokal mat och bygga system för att koppla ihop lokala matproducenter med konsumenter.

– Jag hoppas det skapas en grupp i Heby kommun som tar den frågan vidare, säger PellaThiel.

Hon märker att många känner oro.

– För en del leder oron till att man vill agera. Vi behöver bli fler.