Biblioteksverksamheten i Morgongåva och Vittinge läggs ner. Samtidigt förs en del av utlåningsverksamheten i Morgongåva över till ungdomsgården Minken. Annars hänvisas låntagare till Heby bibliotek.

– Det är bra kommunikationer till Heby från Morgongåva och Vittinge. Och i Morgongåva kommer en mindre biblioteksverksamhet att finnas kvar, säger Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Biblioteken i Tärnsjö och Östervåla rörs inte.

En annan förändring gäller ungdomsverksamheten. Ungdomsgårdarna i Tärnsjö och Harbo attraherar inte den tänkta målgruppen 13–18-åringar. Därför har nämnden beslutat att lägga ner dem och göra verksamheten aktivitetsbaserad i stället.

– Vi har sedan länge diskuterat att göra om ungdomsverksamheten i hela kommunen. Vi behöver få bättre effektivitet, säger Torbjörn Ivarsson.

Risken finns att det blir ett glapp, där ungdomarna blir helt utan verksamhet.

– Om det blir väldigt stökigt löser vi det då, säger Ingela Wikander (KD), 1:e vice ordförande i nämnden.

Kommunen har överlag dålig ekonomi och alla nämnder är ålagda att spara pengar.

– Vi måste göra något, fast vi har små marginaler, säger Torbjörn Ivarsson.

Kultur- och fritidsnämndens sparbeting är 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 10 procent av deras budget.

Flytten av biblioteksverksamheterna påbörjas i vinter och beräknas vara helt färdig till sommaren. De båda ungdomsgårdarna avvecklas under våren.