I Heby kommun dras skolan med ovanligt höga lokalkostnader. En stor strukturomvandling står för dörren, med bland annat skolnedläggningar. Nu bjuder utbildningsnämnden in alla vårdnadshavare till dialogmöten vid två tillfällen: 13 juni i Östervåla skola och 19 juni i Heby skola.

– Syftet är att få med hur föräldrarna ser på framtidens skola och att informera om situationen skolan befinner sig i, säger Marie Wilén, ordförande i kommunstyrelsen.

I april presenterades en utredning av lokalbehoven för grundskolorna, grundsärskolan och fritidshemmen. Den innehåller förslag om nedläggning av Vittinge skola och eventuellt fler skolor. Samtidigt föreslås en utbyggnad av skolorna i Östervåla och Heby. Utbildningsförvaltningen räknar nu på kostnader och ser över vilka konsekvenser de olika alternativen kan få.

– Dels är ekonomin ansträngd, dels behöver skolan utvecklas. Det är de två delarna vi måste föra samman för att få så bra kvalitet som möjligt till en ekonomisk kostnad som kommunen kan bära, säger Marie Wilén.

Man kan även lämna synpunkter och förslag på kommunens hemsida till och med 20 juni, vilket många redan har gjort.

Hur mycket kan föräldrarna påverka detta?

– De kan absolut påverka genom synpunkter som är viktiga för deras barns skolgång och för skolans kvalitet, svarar Marie Wilén.

Under hösten tas beslutet om vilka skolor som ska läggas ner och vilka som eventuellt ska byggas ut för att kunna ta emot elever från nedlagda skolor.

Läs även: Vittinge skola hotas av nedläggning